top of page
asbest saneren

Asbest saneren

Asbest verwijderen? A.S.E. helpt u graag.

Stappenplan asbest saneren

Als u asbest wilt laten verwijderen komt er veel bij kijken. In verband met de gezondheidsrisico’s van asbest, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan en moet er een inventarisatierapport worden opgesteld en een sloopmelding worden aangevraagd. Bovendien is er een stappenplan waar aan gehouden moet worden bij asbestsanering. Wij leggen u uit waar u aan moet denken, als u asbest wilt laten verwijderen. Is er asbest aangetroffen in uw pand? Dan zal dit verwijderd moeten worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dit bedrijf moet in het bezit zijn van de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Opstellen van inventarisatierapport

Voor het verwijderen van asbest, wordt er een inventarisatierapport opgesteld. U kunt ervoor kiezen om dit zelf te regelen, maar ook kunnen wij dit voor u in orde brengen bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

In dit rapport worden meerdere zaken behandeld:

 • De hoeveelheid asbest;

 • De risicoklasse;

 • Foto’s van het aangetroffen asbest;

 • De plek waar het asbest zich bevindt;

 • De wijze waarop het asbest verwijderd moet worden.

Nadat dit rapport is gemaakt, wordt hiermee een aanvraag sloopmelding bij de omgevingsdienst gedaan. Dit kunt u zelf regelen, maar wij doen dit ook graag voor u. Zodra deze aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de sloopmelding afgegeven. Vervolgens kan de aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij de betreffende instanties.

asbest-afval na asbestsanering
gevaarlijke asbest dak

Asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest.

Dit wordt gedaan door een gecertificeerd onderzoeksbureau. Het onderzoek dat het vaakst voorkomt, is deskresearch, waarbij monsters afgenomen worden. Hierna worden deze in een lab onderzocht.

De resultaten laten zien of er asbest aanwezig is. We raden aan om een asbestinventarisatie uit te laten voeren als u het idee heeft dat een plek asbest bevat. Zeker bij panden die zijn gebouwd vóór 1994 is het verstandig om een asbestinventarisatie uit te voeren. Asbest werd tot 1993 namelijk veel gebruikt bij bouwwerken. Door een asbestinventarisatie te doen, kunnen gezondheidsrisico’s verminderd worden. 

Asbestsanering (bij vaak oudere gebouwen/panden)

Asbest kan in allerlei verschillende materialen gevonden worden. Het komt bijvoorbeeld veel voor in golfplaten, die vaak op stallen geplaatst worden. Daarnaast kan het ook op een andere plek (in uw woning, berging, garage, etc.) in een ruimte toegepast zijn. Indien er asbest is gevonden in uw pand, moet dit verwijderd worden. 

Er zijn verschillende plekken waar asbest aangetroffen kan worden. Dit is met name in oude gebouwen. Tot 1993 was het namelijk gebruikelijk om asbest toe te passen in verschillende materialen, omdat dit een goedkope stof met veel positieve kenmerken was. Het gaat hierbij vaak om asbesthoudend cement. Asbest is vooral te vinden in daken/dakbeschot, schoorstenen, golfplaten en cv-ketels, plaatmateriaal, vloerzeil, vloertegels, tegellijm, etc.. Om zeker te weten of iets asbest bevat, kan een onderzoeksbureau dit onderzoeken.

Nazorg, slopen en opnieuw bouwen

Soms bevat een pand zoveel asbest, dat het gesloopt moet worden. Voor deze sloopwerken is het verstandig om een gecertificeerd saneringsbedrijf in te huren, zoals ASE. Omdat wij ervaring hebben met zowel asbest saneren als sloopwerk, kunnen we op een veilige manier een pand slopen waar asbest in is gevonden. Voor het slopen van een monumentaal pand, moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het zelf afbreken van een gebouw met asbestbevattende materialen, is erg gevaarlijk en niet toegestaan. Bij een lichte bewerking van het asbest, komen er namelijk al asbestvezels vrij. Deze asbestvezels zijn giftig en het inademen hiervan brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Door de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren brengt u uzelf en anderen niet in gevaar.

Wel of geen asbest saneren?

In onderstaand overzicht staan de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis:

N.B. Alleen d.m.v. een analyse door een laboratorium kan vastgesteld worden of het materiaal hechtgebonden of niet-hechtgebonden is.

* De wet maakt onderscheid tussen 'hechtgebonden' en 'niet-hechtgebonden' asbesthoudend materiaal. Bij 'niet-hechtgebonden' materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er snel sprake kan zijn van een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingskoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit zelf verwijderen. Uit 'hechtgebonden' materialen, zoals colovinyltegels (deze zijn niet altijd hechtgebonden), kunnen de asbestvezels zeer moeilijk vrijkomen, waardoor deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen. NT-dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als asbest worden aangeboden.

Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen?

Asbesthoudende golfplaten kunt u zelf verwijderen, mits het materiaal niet beschadigd is en het minder dan 35 m² per kadastraal perceel is. Ook als u zelf asbest verwijdert, moeten alle stappen doorlopen worden: van het opstellen van een inventarisatierapport tot een melding doen bij de omgevingsdienst. Echter is het zelf verwijderen van asbest gevaarlijk. Wanneer een verkeerde stap gezet wordt, kunnen er al asbestvezels vrijkomen. Bij het inademen van deze vezels, brengt u uw eigen en andermans gezondheid in gevaar. Daarnaast wordt asbestsanering vaak op hoogte gedaan. Dit is dus nog een extra risico. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben.

detail dakbedekking materiaal met asbest vezels

Sloopmelding aanvragen voor asbest saneren

Voordat het asbest verwijderd wordt, moet u goed voorbereid zijn. Nadat het inventarisatierapport is opgesteld moet er bij de omgevingsdienst een sloopmelding worden aangevraagd. Wanneer de omgevingsdienst toestemming geeft, kan de sanering worden aangemeld bij de betreffende instanties en kan het materiaal verwijderd worden. Als het een monument betreft, zal er ook een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. Het aanvragen van een sloopmelding kan een ingewikkeld proces zijn, als u dit nog nooit heeft gedaan. Daarom helpen wij hier graag bij.

Asbest heeft gezondheidsrisico’s

De gevaren van asbest voor mensen en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid. Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan werkomstandigheden, veiligheid en het personeel. Bij een binnensanering wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt, afgeschermd door middel van een containment en onder druk gezet om de vezels binnen te houden. Na de sanering wordt deze ruimte door een onafhankelijk RvA Inspectie laboratorium getest voor een asbest vrijgave verklaring. Het asbesthoudende afval wordt, verpakt in een 'minibag', en in een afgesloten container gestapeld. Bij een buitensanering worden bijv. de asbestgolfplaten in een 'bigbag' opgestapeld en vervolgens afgevoerd naar een provinciale stortplaats. Al deze procedures staan onder streng toezicht van de arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Op de stortplaats wordt de ‘minibag’ of ‘bigbag’, op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort. 

Wet- en regelgeving voor het zelf saneren van asbest

Er zijn erg veel regels die gelden bij het verwijderen van asbest. Als u asbest gaat saneren, moet u zich aan deze regels houden. Vooral voor particulieren zijn er diverse regels waar streng op wordt gehandhaafd. Uiteraard moet er voor aanvang een melding worden gedaan bij de omgevingsdienst, en deze moet vervolgens toestemming geven voordat u van start kunt gaan. Eén van de belangrijkste eisen, is dat u alleen zelf asbest mag verwijderen, als het gaat om uw woning. Asbest mag u niet zelf saneren wanneer het bijvoorbeeld aanwezig is in uw tuinhuis waar uw werkplek is gelegen. Wanneer de platen op uw dak asbest bevatten, maar vastzitten met schroeven, mag u dit niet zelf verwijderen. Hierbij is de kans namelijk te groot dat er asbestvezels vrijkomen. Verder mag u een asbestplaat alleen in één keer verwijderen. Indien deze plaat alleen verwijderd kan worden als u deze in meerdere delen zaagt, moet u een asbestsaneringsbedrijf inhuren. 


Meer weten over de wet- en regelgeving van het saneren van asbest? Lees dan zeker verder.

FAQ over het saneren van asbest

We kunnen ons voorstellen dat u buiten bovenstaande informatie andere vragen hebt met het oog op het verwijderen van asbest.

Dit is uiteraard niet gek, want u wilt de beste keuze maken.

Onderstaande vragen worden vaak via onze klantenservice gesteld en geeft u een beter beeld over de dienstverlening van A.S.E.

 • Is het verwijderen van asbest verplicht?
  Nee, het verwijderen van asbest is niet verplicht, mits het beschadigd is of u gaat (ver)bouwen. Wel kan uw gemeente u verplichten tot het saneren van asbest, wanneer de situatie te gevaarlijk is. Ook als u niet verplicht bent, is het verstandig om asbest te laten verwijderen. Aan asbest zitten namelijk veel gezondheidsrisico’s verbonden. Bij het veelvuldig inademen van losse asbestvezels, wordt het risico op ernstige gezondheidsklachten groter. Door asbest te saneren, is dat risico op gezondheidsklachten door asbest er niet meer.
 • Kan ik een subsidie krijgen voor het verwijderen van asbest?
  Helaas wordt er geen subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbest. Voorheen had de overheid hier een subsidieregeling voor het saneren van asbesthoudende golfplaten, maar deze is op dit moment niet meer beschikbaar. In sommige gevallen is het mogelijk om een lening aan te vragen, hiervoor zult u contact op moeten nemen met uw gemeente.
 • Wat zijn de kosten van asbest saneren?
  De kosten van asbest saneren verschillen per situatie. Daarom maken we altijd vrijblijvend een offerte op maat, zodat u weet wat u kunt verwachten qua prijzen. Een voorbeeld van een prijsberekening: voor een asbestinventarisatie (visueel onderzoek) bij een oppervlak tot 150 vierkante meter, betaalt u 275 euro. Dit is exclusief btw en inclusief een materiaalmonster. Bij het berekenen van de kosten, houden we rekening met verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest en het soort asbest. Benieuwd wat de kosten zijn voor het saneren van asbest van uw project? Neem direct contact op!
 • ASE asbest sanering: voor wie?
  Iedereen kan asbest laten saneren. Er kan namelijk asbest voorkomen in allerlei verschillende materialen. Asbest werd tot 1994 toegepast bij de bouw van panden. De stof was destijds zeer goedkoop, en had uitermate positieve eigenschappen. Zo was het erg sterk, werkte het isolerend en was het bestand tegen slijtage. Zowel in de agrarische sector als in bedrijfspanden en de woningbouw is asbest te vinden. Daarom kan iedereen contact opnemen met ons asbestsaneringsbedrijf.
 • A.S.E. asbest saneren: in welke gebieden?
  Ons asbestsaneringsbedrijf bevindt zich in Huizen en is voornamelijk werkzaam in Noord-Holland (o.a. Amsterdam & Hilversum), Zuid-Holland (o.a. Rotterdam & Den Haag) en Utrecht (o.a. plaats Utrecht, Amersfoort). Ook als u ergens anders in Nederland woont of werkt, kunt u contact met ons opnemen voor alle mogelijkheden.
asbest vezels

Wilt u asbest laten saneren? 

A.S.E. helpt u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies. Ons ervaren team staat klaar om u te ondersteunen bij het saneren van asbest en het uitvoeren van sloopwerken.

bottom of page