Asbest saneren

Asbest verwijderen? A-S-E helpt u graag.

Neem contact op

Stappenplan asbest saneren

Als u asbest wilt saneren of wilt laten verwijderen, komt er veel bij kijken. In verband met de gezondheidsrisico’s van asbest, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan en moeten er diverse vergunningen worden aangevraagd. Bovendien is er een stappenplan waar aan gehouden moet worden bij asbestsanering. Wij leggen u uit waar u aan moet denken, als u asbest wilt verwijderen.Is er asbest aangetroffen in uw pand? Dan zal dit verwijderd moeten worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dit bedrijf moet in het bezit zijn van de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

 

Opstellen van inventarisatierapport

Voor het verwijderen van asbest, wordt er een inventarisatierapport opgesteld. U kunt ervoor kiezen om dit zelf te regelen, maar ook kunnen wij dit voor u in orde brengen bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. In dit rapport worden meerdere zaken behandeld:

  • De hoeveelheid asbest;
  • De risicoklasse;
  • Foto’s van het aangetroffen asbest;
  • De plek waar het asbest zich bevindt;
  • De wijze waarop het asbest verwijderd moet worden.

Nadat dit rapport is gemaakt, wordt hiermee een aanvraag sloopmelding bij de gemeente gedaan. Dit kunt u zelf regelen, maar wij doen dit ook graag voor u. Zodra deze aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de sloopmelding door de gemeente afgegeven. Vervolgens kan de aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij de betreffende instanties.

 

De planning van de werkzaamheden maken we samen met u. Na de sanering van het asbest, komt er een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium langs om te kijken of er nog asbestvezels aanwezig zijn. Na deze controle wordt er door dit laboratorium een eindcontrole certificaat afgegeven. Dit certificaat geeft aan dat het project is afgerond. Ook worden alle werkzaamheden bij de betreffende instanties afgemeld, en sturen we het certificaat door naar de gemeente. Hiermee wordt aangetoond dat alle werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Ten slotte voeren wij het asbesthoudend materiaal af, en storten wij dit bij een stortplaats.

 

Neem contact op met A.S.E.

Asbestinventarisatie 

Bij asbestinventarisatie wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Dit wordt gedaan door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zoals ASE. Het onderzoek dat het vaakst voorkomt, is deskresearch, waarbij monsters afgenomen worden. Hierna worden deze in een lab onderzocht. De resultaten laten zien of er asbest aanwezig is. We raden aan om een asbestinventarisatie uit te laten voeren als u het idee heeft dat een plek asbest bevat. Ook bij panden die zijn gebouwd vóór 1994 is het verstandig om asbestinventarisatie uit te voeren. Asbest werd tot 1993 namelijk veel gebruikt bij bouwwerken. Door een asbestinventarisatie te doen, kunnen gezondheidsrisico’s verminderd worden. 

 

Asbestsanering (bij vaak oudere gebouwen/panden)

Asbest kan in allerlei verschillende materialen gevonden worden. Het komt bijvoorbeeld veel voor in golfplaten, die vaak op stallen geplaatst worden. Daarnaast kan het ook op een andere plek in een ruimte toegepast zijn. Indien er asbest is gevonden in uw pand, moet dit verwijderd worden. Als u de locatie op voorhand schoonmaakt, kunnen wij zonder problemen beginnen met het onderzoeken naar en saneren van het asbest.

 

Er zijn verschillende plekken waar asbest aangetroffen kan worden. Dit is met name in oude gebouwen. Tot 1993 was het namelijk gebruikelijk om asbest toe te passen in verschillende materialen, omdat dit een goedkope stof met veel positieve kenmerken was. Het gaat hierbij vaak om asbesthoudend cement. Asbest is vooral te vinden in daken/dakbeschot, schoorstenen, golfplaten en cv-ketels. Om zeker te weten of iets asbest bevat, kan een asbestsaneringsbedrijf dit onderzoeken.

 

Nazorg, slopen en opnieuw bouwen

Soms bevat een pand zoveel asbest, dat het gesloopt moet worden. Voor deze sloopwerken is het verstandig om een gecertificeerd saneringsbedrijf in te huren, zoals ASE. Omdat wij ervaring hebben met zowel asbest saneren als sloopwerk, kunnen we op een veilige manier een pand slopen waar asbest in is gevonden. Indien u deze werkzaamheden zelf wilt uitvoeren, is het van belang dat u een vergunning aanvraagt. Dit gaat om een sloopmelding. Voor het slopen van een monumentaal pand, moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het zelf afbreken van een gebouw met asbestbevattende materialen, is erg gevaarlijk. Bij een lichte bewerking van het asbest, komen er namelijk al asbestvezels vrij. Deze asbestvezels zijn giftig en het inademen hiervan brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook het opnieuw bouwen van het pand is een langdurig proces. Door hierbij om hulp te vragen, breng je jezelf en anderen niet in gevaar.

 

Wel of geen asbest saneren?

In onderstaand overzicht staan de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis:

 

Asbestcementproducten (hechtgebonden)Waar aan te treffen
Asbestcement, vlakke plaatGevels, dakbeschot, rondom schoorstenen
Asbestcement, lakke gevelplaat met 3    coatingDecoratieve buitengevels, galerij
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaalBij kachel of cv-installatie, ventilatiekanalen
Asbestcement, bloembakZowel buiten als binnen, balkons
Asbestcement, golfplaatDaken van woningen, schuren en garages
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard)Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen en inpandige kasten
Asbestcement dakleienImitatieleien
Asbestcement, standleidingenAfvoer toilet en ventilatiekanalen
Asbestcement, imitatiemarmer    Vensterbanken en schoorsteenmantels
Asbesthoudende vinyltegelsToiletten, keukens

Asbestproducten (niet-gebonden)

Waar aan te treffen
AfdichtkoordAfdichting schoorstenen, kachelruitjes en deurtjes in cv-ketels, gashaarden en allesbranders
Asbesthoudend stucwerkOp (vochtige) muren en plafonds
Brandwerend boardBekleding zoldering
WonderplugDoe-het-zelfmateriaal
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaagKeukens, trappen, etc. 

 

N.B. Alleen d.m.v. een analyse door een laboratorium kan vastgesteld worden of het materiaal hechtgebonden of niet hechtgebonden is.

* De wet maakt onderscheid tussen 'hechtgebonden' en 'niet-hechtgebonden' asbesthoudend materiaal. Bij 'niet-hechtgebonden' materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er snel sprake kan zijn van een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingskoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit zelf verwijderen. Uit 'hechtgebonden' materialen, zoals colovinyltegels (deze zijn niet altijd hechtgebonden), kunnen de asbestvezels zeer moeilijk vrijkomen, waardoor deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen. NT-dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als asbest worden aangeboden.

Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen?

Asbest kunt u zelf verwijderen, mits het uw eigen woning betreft en het gaat om minder dan 35 vierkante meter per kadastraal perceel. Ook als u zelf asbest verwijdert, moeten alle stappen doorlopen worden: van het opstellen van een inventarisatierapport tot een melding doen bij de gemeente. Echter is het zelf verwijderen van asbest gevaarlijk. Wanneer een verkeerde stap gezet wordt, kunnen er al asbestvezels vrijkomen. Bij het inademen van deze vezels, brengt u uw eigen en andermans gezondheid in gevaar. Daarnaast wordt asbestsanering vaak op hoogte gedaan. Dit is dus nog een extra risico. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben.

 

Vergunning aanvragen voor asbest saneren

Voordat u asbest gaat verwijderen, moet u goed voorbereid zijn. Voordat u mag beginnen, moet de sanering gemeld worden bij de gemeente. Dit wordt een sloopmelding genoemd. Wanneer de gemeente toestemming geeft, mag u beginnen met het saneren van het asbest. Echter moet u er natuurlijk wel zeker van zijn dat het daadwerkelijk om asbest gaat. Per situatie verschilt wat voor vergunningen aangevraagd moeten worden. Als het een monument betreft, zal u ook een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Het aanvragen van een sloopmelding en andere vergunningen kan een ingewikkeld proces zijn, als u dit nog nooit heeft gedaan. Daarom helpen wij hier graag bij.

 

Asbest heeft gezondsheidsrisico's

De gevaren van asbest voor mensen en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid. Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan werkomstandigheden, veiligheid en het personeel. Bij een binnensanering wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt, afgeschermd door middel van een containment en onder druk gezet om de vezel binnen te houden. Na de sanering wordt deze ruimte door een onafhankelijk RvA Inspectie laboratorium getest voor een asbest vrijgave verklaring. Het asbesthoudende afval wordt, verpakt in een 'minibag', in een afgesloten container gestapeld. Bij een buitensanering worden de asbestgolfplaten in een 'bigbag' opgestapeld en vervolgens afgevoerd naar een gecertificeerde stortplaats. Al deze procedures staan onder streng toezicht van de arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Op de stortplaats wordt de ‘minibag’ of ‘bigbag’, gevuld met asbesthoudend afval, op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort. 

 

Wet- en regelgeving voor het zelf saneren van asbest

Er zijn erg veel regels die gelden bij het verwijderen van asbest. Als u asbest gaat saneren, moet u aan deze regels houden. Vooral voor particulieren zijn er diverse regels waar streng op wordt gehandhaafd. Uiteraard moet er voor aanvang een melding worden gedaan bij de gemeente, en de gemeente moet vervolgens toestemming geven voordat u van start kunt gaan. Eén van de belangrijkste eisen, is dat u alleen zelf asbest mag verwijderen, als het gaat om uw woning. Asbest mag u niet zelf saneren wanneer het bijvoorbeeld aanwezig is in uw tuinhuis waar uw werkplek is gelegen. Wanneer de platen op uw dak asbest bevatten, maar vastzitten met schroeven, mag u dit niet zelf verwijderen. Hierbij is de kans namelijk te groot dat er asbestvezels vrijkomen. Verder mag u een asbestplaat alleen in één keer verwijderen. Indien deze plaat alleen verwijderd kan worden als u deze in meerdere delen zaagt, moet u een asbestsaneringsbedrijf inhuren. Meer weten over de wet-en regelgeving van het saneren van asbest? 

 

FAQ over het saneren van asbest

We kunnen ons voorstellen dat u buiten bovenstaande informatie andere vragen hebt met het oog op het verwijderen van asbest. Dti is uiteraard niet gek, want u wilt de beste keuze maken. Onderstaande vragen worden vaak via onze klantenservice gesteld en geeft u een beter beeld over de dienstverlening van A-S-E.

 

Is het verwijderen van asbest verplicht?

Nee, het verwijderen van asbest is niet verplicht. Wel kan uw gemeente u verplichten tot het saneren van asbest, wanneer de situatie te gevaarlijk is. Ook als u niet verplicht bent, is het verstandig om asbest te laten verwijderen. Aan asbest zitten namelijk veel gezondheidsrisico’s verbonden. Bij het veelvuldig inademen van losse asbestvezels, wordt het risico op ernstige gezondheidsklachten groter. Door asbest te saneren, is dat risico op gezondheidsklachten door asbest er niet meer.

 

Kan ik subsidie krijgen voor het verwijderen van asbest?

Helaas wordt er geen subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbest. Voorheen had de overheid hier een subsidieregeling voor, maar deze is op dit moment niet meer beschikbaar. In sommige gevallen is het mogelijk om een lening aan te vragen, hiervoor zult u contact op moeten nemen met uw gemeente.

 

Wat zijn de kosten van asbest saneren?

De kosten van asbest saneren verschillen per situatie. Daarom maken we altijd vrijblijvend een offerte op maat, zodat u weet wat u kunt verwachten qua prijzen. Een voorbeeld van een prijsberekening: voor een asbestinventarisatie bij een oppervlak tot 150 vierkante meter, betaalt u 275 euro. Dit is exclusief BTW en inclusief een materiaalmonster. Bij het berekenen van de kosten, houden we rekening met verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest en het soort asbest. Benieuwd wat de kosten zijn voor het saneren van asbest van uw project? 

 

ASE asbest sanering: voor wie?

Iedereen kan asbest laten saneren. Er kan namelijk asbest voorkomen in allerlei verschillende materialen. Asbest werd tot 1993 toegepast bij de bouw van panden. De stof was destijds zeer goedkoop, en had uitermate positieve eigenschappen. Zo was het erg sterk, werkte het isolerend en was het bestand tegen slijtage. Zowel in de agrarische sector als in bedrijfspanden en de woningbouw is asbest te vinden. Daarom kan iedereen contact opnemen met ons asbestsaneringsbedrijf.

 

ASE asbest saneren: in welke gebieden?

Ons asbestsaneringsbedrijf bevindt zich in Eemnes en is voornamelijk werkzaam in Noord-Holland (o.a. Amsterdam & Hilversum), Zuid-Holland (o.a. Rotterdam & Den Haag) en Utrecht (o.a. plaats Utrecht, Amersfoort). Ook als u ergens anders in Nederland woont of werkt, kunnen wij bij u langskomen. We berekenen uiteraard voorrijdkosten ten behoeve van uw asbestsaneringsproject. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.