Hoe gevaarlijk is asbest en wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Asbest verwijderen? A-S-E helpt u graag.

Neem contact op

Asbestziekten kunnen prima worden voorkomen. Alle wettelijke voorschriften rondom het zorgvuldig omgaan met asbest zijn bedoeld om de ziekten te voorkomen. Vooral het dragen van ademhalingsbescherming (verplicht bij overschrijding van de grenswaarde van asbest) en beschermende kleding, gecombineerd met ontsmetting en specifieke werkprocedures, zijn gericht op het voorkomen van ziektes. De vezels die het grootste risico vormen (de respirabele vezels) kenmerken zich door hun lange, dunne afmeting:

  • Dunner dan 3 micron (één micron is een duizendste deel van een millimeter)
  • Langer dan 5 micron
  • Hebben een lengte/dikte verhouding van meer dan 3 : 1

De gezondheidsrisico’s zijn hierbij te groot om dit zelf te doen en de kans op gevaar is dus aanwezig. Alleen hechtgebonden asbest mag u zelf verwijderen. Hierbij zit het asbest vast in het materiaal, en is het niet gevaarlijk zodra het niet vrijkomt. Bovendien moet een asbestsaneringsbedrijf het asbest verwijderen, als er sprake is van meer dan 35 vierkante meter kadastraal perceel.

 

Hoe komt het dat asbest gevaarlijk is?

Kanker ontstaat door een mechanische beschadiging van een asbestvezel in de kern van een cel. De kern van de cel bevat DNA. DNA bevat ontzettend veel genetische informatie. Als DNA beschadigd is, kan het “ontsporen” waardoor een gezonde cel kan veranderen in een kankercel. Deze kankercel zal gaan woekeren en een tumor vormen. Asbestgerelateerde ziektes zijn slecht te behandelen en de kansen op genezing zijn gering. In principe kan slechts een enkele asbestvezel al kanker veroorzaken. Er is dus geen veilige concentratie, waardoor er geen MAC (Maximaal Aanvaarde Concentratie) waarde voor asbest kan worden vastgesteld.

 

Is het gevaarlijk als ik asbest zelf saneer?

Het type asbest zorgt voor gezondheidsrisico's. We onderscheiden namelijk twee soorten. Dit zijn: hechtgebonden en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn er vrijwel geen gezondsheidsrisico's. Bij losgebonden asbest is dat wel het geval. We leggen u graag uit hoe u asbest herkent

 

Losgebonden asbest mag uzelf niet verwijderen. Als u asbest zelf zonder kennis verwijdert, stel u uzelf bloot aan de bijkomende gevaren en gezondheidsrisico's.  Hiervoor schakelt u het beste een erkend asbestsaneringsbedrijf in. Wij zijn landelijk actief, maar bieden een scherpe prijs in de volgende plaatsen:

Staat uw plaats er niet bij? Kom dan in contact met ASE. 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

 

De volgende ziektes kunnen veroorzaakt worden door asbestvezels.

 

Longkanker

Kanker van het longweefsel, dit is vaak in combinatie met de effecten van roken of andere ingeademde schadelijke stoffen. Rokers hebben bij het inademen van asbestvezels 50 keer meer kans op longkanker dan niet-rokers. Ziekte openbaart zich meestal pas meer dan 10 jaar na de blootstelling aan asbestvezels. Door operatief verwijderen en chemotherapie kan het leven worden verlengd, maar er is een kleine kans op genezing.

 

Asbestose

Longweefsel raakt ernstig vervuild en beschadigd door asbestvezels. Door het inademen van asbestvezels, wordt veel bindweefsel in de longen gevormd. Bindweefsel is niet elastisch en belemmert de opname van zuurstof in de longen. Asbestose openbaart zich 10 tot 30 jaar na blootstelling aan asbestvezels. De enige verzachting komt door toediening van zuurstofrijke lucht. Herstel is helaas niet mogelijk.

 

 

Mesothelioom

Mesothelioom is een vorm van kanker in de vliezen waarin de organen vastliggen binnen het lichaam (longvlies, borstvlies, buikvlies). Ingeademde vezels verplaatsen zich binnen het lichaam naar de orgaanvliezen die gevoelig zijn voor beschadiging. Ziekte openbaart zich 10 tot 50 jaar na blootstelling. Er zijn nauwelijks mogelijkheden tot behandeling en genezing is nagenoeg onmogelijk. De enige veroorzaker van mesothelioom is blauwe asbest (crocidoliet).

 

Pleurale plaque

Pleurale plaque is een ziekte waarbij verdikkingen ontstaan in het borst- en longvlies. Door deze verdikking wordt het longweefsel minder flexibel en zal ademhalen moeilijker gaan. Deze ziekte is geen vorm van kanker en hiermee kan men, hoewel oncomfortabel, in principe oud mee worden.

 

 

Asbestwratten

Asbestwratten ontstaan door de woekering van huidcellen door beschadiging. Dit gebeurt na het binnendringen van asbestvezels. De wratten kunnen verwijderd worden.

 

 

Zeker weten dat u het gevaar van asbest vermijdt?

U wilt uw asbest met 100% zekerheid op vakkundige en professionele wijze verwijderd hebben. Hiervoor schakelt u het liefst een asbestsaneringsbedrijf in. ASE denkt met u mee van A t/m Z. We stellen een asbestinventarisatie-rapport op en komen bij u langs. Schroom niet om contact op te nemen.

Neem contact op met A.S.E.