Asbestinventarisatie

Asbest verwijderen? A-S-E helpt u graag.

Neem contact op

 

Wij van Asbest Sanering Eemnes hebben al 20 jaar ervaring met het in kaart brengen van, het adviseren en het verwijderen van asbest. Wij zijn inzetbaar binnen heel Nederland en bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen kunnen ons inschakelen. Het is belangrijk om zorgvuldig en veilig om te gaan met asbest, dat is dan ook onze prioriteit. Naast het saneren van asbest kunt u ons ook raadplegen voor sloopwerken.

 

Asbest werd veel gebruikt in gebouwen omdat de stof bekend stond om zijn kwaliteit, want het is goedkoop en sterk. Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan. Het gevaar van asbest is namelijk dat er asbestvezels vrijkomen bij het behandelen van de stof, denk aan zagen. Het inademen van deze vezels kunnen voor gezondheidsschade zorgen. Daarom is het noodzakelijk om asbest te laten controleren, zodat u zeker weet dat er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Neem contact op met A.S.E.

Waarom een asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is belangrijk om uit te voeren als u in een gebouw woont of werkt dat gebouwd is vóór 1994. Omdat er vroeger asbest werd gebruikt bij de bouw van bouwwerken, is de kans aanwezig dat er asbest aanwezig is in uw huis. Dit kan ook in de bouwconstructie zitten. Daarom is het altijd goed om een asbestinventarisatie uit te voeren als u bijvoorbeeld van plan bent om te verbouwen, zodat er geen eventuele asbestvezels vrijkomen die uw gezondheid in gevaar brengen.

ASE staat u bij bij elke mogelijke vorm van asbestinventarisatie

Asbest heb je in diverse soorten, hoeveelheden en de kwaadaardigheid van elk type asbest verschilt. Om dit gegeven zijn er meerdere vormen van asbestinventarisaties. Dit zijn de quick-scan, deskresearch en destructief onderzoek. Onder de verschillende onderzoeken, leggen we uit waaraan u moet denken bij het selecteren van het onderzoek. Komt u er niet uit? We komen graag met u in contact om het juiste type onderzoek te selecteren! 

 

De quick-scan

Hierbij gaat het om het visueel vaststellen van de aanwezigheid van asbest verwante materialen. Hoewel er wordt vastgesteld of er materialen aanwezig zijn die asbest kunnen bevatten, zal er bij deze soort asbestinspectie niet vastgesteld worden om hoeveel asbest het gaat.

Deskresearch

Bij deskresearch worden er monsters genomen van materialen die potentieel asbest bevatten. Hierbij wordt licht destructief te werk gegaan. Na het afronden van deze soort inventarisatie, wordt alles vastgelegd in een rapport. Met dit rapport kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Destructief onderzoek

Als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in het gebouw, wordt er destructief onderzoek gedaan. Vaak wordt deze soort asbestinspectie uitgevoerd na het uitvoeren van deskresearch. Hierbij wordt er ook gekeken naar asbesthoudende materialen in de basisconstructie van het gebouw.

Voor welke vorm asbestinspectie moet ik gaan?

Als u werkzaamheden zoals een verbouwing wilt laten uitvoeren, is het belangrijk dat er deskresearch wordt gedaan. Dit is noodzakelijk indien het gaat om een woning gebouwd vóór 1994. Nadat deskresearch is verricht, gaan we over op de daadwerkelijke inventarisatie van de asbest. Om u zo goed mogelijk te in te lichten over de mogelijke gevaren bij het verwijderen van asbest, kunt u onderstaand tabel raadplegen. In dit tabel ziet u van bepaalde producten waar niet-hechtgebonden asbest vaak in voor komt. Dit type asbest moet u verwijderen om blootstelling van asbest tegen te gaan. 

 

Asbestproducten (niet-hechtgebonden asbest)

Waar aan te treffen
AfdichtkoordAfdichting schoorstenen, kachelruitjes en deurtjes in cv-ketels, gashaarden en allesbranders
Asbesthoudend stucwerkOp (vochtige) muren en plafonds
Brandwerend boardBekleding zoldering
WonderplugDoe-het-zelfmateriaal
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaagKeukens, trappen, etc. 

 

N.B. Alleen d.m.v. een analyse door een laboratorium kan vastgesteld worden of het materiaal hechtgebonden of niet hechtgebonden is.

* De wet maakt onderscheid tussen 'hechtgebonden' en 'niet-hechtgebonden' asbesthoudend materiaal. Bij 'niet-hechtgebonden' materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er snel sprake kan zijn van een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingskoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit zelf verwijderen. Uit 'hechtgebonden' materialen, zoals colovinyltegels (deze zijn niet altijd hechtgebonden), kunnen de asbestvezels zeer moeilijk vrijkomen, waardoor deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen. NT-dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als asbest worden aangeboden.

Waarom asbestinventarisatie van Asbest Sanering Eemnes?

In de 20 jaar dat wij bestaan hebben we veel geadviseerd over asbest en veel asbest verwijderd. Hierdoor hebben we voor veel mensen een veilige woon- of werkomgeving mogen creëren. Als u advies nodig heeft, kunt u ook bij ons aankloppen. Wij houden ons aan de actuele wet- en regelgeving rondom asbest en asbestinventarisatie. Bovendien vinden we heldere communicatie belangrijk en kunt u bij ASE vrijblijvend een offerte aanvragen, zodat u nooit te maken krijgt met onverhoopte kosten. Wat bieden wij u? Onder andere:

  • Asbest afvoeren en storten;
  • Professioneel, vakkundig en bovenal persoonlijk advies;
  • Asbestmonster analyseren.
Neem contact op met A.S.E.

Ons personeel is erg vakkundig en nemen we volgens strenge selectie-eisen aan. Om u op de best mogelijke manier te helpen, zijn we up-to-date van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van asbestinventarisatie en asbestsanering. Wij volgen regelmatig cursussen en lessen om onze kennis bij te spijkeren. Bovendien plannen wij snel het onderzoek in, en leveren we het rapport spoedig op. Daarnaast voeren wij alleen het noodzakelijke uit, en nemen we geen onnodige monsters af. Dit doen we voor een zo laag mogelijke prijs.

Hoe ziet de asbestinventarisatie eruit? 

Vermoedt u dat er asbest aanwezig is in uw woning of op uw werkplek? Dan kunt u ons raadplegen. Na het bespreken van uw wensen, stellen we een offerte voor u op. Indien u besluit de inventarisatie uit te laten voeren, komen wij bij u langs. Het werk dat we uitvoeren, hangt af van het soort onderzoek. Het meestvoorkomende inspectietype is deskresearch. Hierbij nemen we monsters af en deze onderzoeken we in een lab. Op basis daarvan kan er antwoord gegeven op de volgende vragen: is er asbest aanwezig, en is dit meer of minder dan de grenswaarde? Na het uitvoeren van het onderzoek, dat ongeveer 2 uur zal duren, stellen wij een rapportage voor u op. Dit wordt volledig gedaan volgens het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

 

Welke type asbestinventarisaties zijn er?

Naast de hiervoor besproken vormen onderscheidt zijn er regels en wetgeving over type asbestinventarisaties. Deze types komen voor een groot deel overeen met de vormen die ASE aanbiedt. ASE gaat voor 100% kwaliteit in veiligheid. Daarom hebben wij op een type asbestinspectie aanvullende services. 

Type 0 Asbestinventarisatie

Dit is een beperkte inventarisatie die wordt uitgevoerd als er geen sloopwerkzaamheden of renovaties zijn gepland, maar er wel een mogelijk risico op blootstelling aan asbestvezels bestaat, zoals bij onderhoudswerkzaamheden. Het doel is om de aanwezigheid van asbest in het betreffende deel van het gebouw te identificeren.

Type A Asbestinventarisatie

Dit is een uitgebreide inventarisatie die nodig is voordat er sloop- of renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het doel is om alle asbesthoudende materialen in het hele gebouw te identificeren, inclusief hun locatie en hoeveelheid. Hierdoor kunnen alle potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en omwonenden worden vastgesteld.

Type B Asbestinventarisatie

Deze inventarisatie is aanvullend op een Type A asbestinventarisatie en wordt uitgevoerd als er na een Type A inventarisatie nog steeds onduidelijkheden bestaan over de aanwezigheid van asbest, bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van verborgen asbest. Het heeft tot doel de ontbrekende informatie te verstrekken om een volledig beeld te krijgen van de asbest situatie.

Veelgestelde vragen over asbestinventarisatie

Buiten bovenstaande informatie kunt u andere vragen hebben over het inspecteren of inventariseren van asbest. Hieronder proberen we zo volledig mogelijk uw vraag te beantwoorden en verwijzen daar waar nodig naar andere informatieve pagina's.

 

Wat is asbest?

Met asbest wordt er geduid op mineralen met een structuur bestaand uit vezels. Omdat dit goedkoop en sterk is, en isolerend en slijtvast werkt, werd het vroeger gebruikt bij de bouw van huizen en boten. Sinds 1993 is dit niet meer legaal. Asbest wordt opgedeeld in twee groepen: recht en spiraalvormig.

 

Wat zijn de kosten voor een asbestinspectie op locatie?

Er spelen veel factoren een rol in de kosten van asbestinspectie. Denk aan de grootte van het pand, het type onderzoek en de hoeveelheid asbest die aanwezig is. De prijzen schommelen, afhankelijk van deze zaken, tussen de € 100 en € 1500. Voor woningen met een oppervlakte tot 150 vierkante meter, rekenen we voor een visuele inspectie 275 euro. Dit is inclusief één materiaalmonster, en exclusief BTW.

 

In welke regio's is ASE actief?

Nadat de asbestinventarisatie is verricht, moet het asbest vakkundig verwijderd worden. ASE is een landelijk opererende asbestsaneerder, maar komt kostentechnisch-gezien het beste mee in de regio's: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

 

Is asbest gevaarlijk?

Asbest kan gevaarlijk zijn. Dit hangt af van het soort asbest en de mate waarin het voorkomt. Zo is spiraalvormig asbest het gevaarlijkst. Het verwijderen hiervan is noodzakelijk als er meer dan 2000 vezeldeeltjes in een kubieke meter lucht hangen. Asbest wordt gevaarlijk als u voor langere tijd losse asbestvezels inademt. De vezels komen los bij bijvoorbeeld zagen of schuren.

 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Het betekent niet dat als u een keer asbestvezels inademt, u meteen ernstig ziek wordt. De kans op gezondheidsschade wordt wel groter zodra u voor een langere tijd wordt blootgesteld aan losse vezels. Hierdoor loopt u risico op longvlieskanker, buikvlieskanker of longkanker.

 

Hoe herken je asbest?

Asbest is te herkennen aan de vezelachtige structuur en de grijzige kleur. Echter kunt u nooit zeker weten of het om asbest gaat. Om dit zeker te weten kunt u contact met ons opnemen en een afspraak maken.

 

Is asbest verwijderen verplicht?

Ja, dit wordt vanaf 2024 verplicht. Dit is in verband met de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt. Als u asbest wilt laten verwijderen, is het noodzakelijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Dit moet dan ook gedaan worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Daarvoor kunt u ons inschakelen. Neem contact op via ons contactformulier, of bel of mail ons.

 

Welke soorten asbest zijn er?

Onder asbest verstaan we twee groepen: de spiraalvormige asbest en de rechte asbest. Bij de spiraalvormige asbest gaat het om wit asbest, bij de rechte asbest gaat het om bruine, grijze, blauwe, gele en groene asbest. Wit asbest is de meest voorkomende soort.

 

Wat is het verschil tussen een asbestinventarisatie en een asbestanalyse?

Bij een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is. Afhankelijk van de soort inventarisatie, wordt er gekeken naar of materialen asbest bevatten, en hoeveel asbest zij bevatten. Op basis hiervan kan er gekeken worden naar de gezondheidsrisico’s en of het verwijderen van asbest noodzakelijk is. Bij een asbestanalyse wordt er, naast de aanwezigheid van het asbest, ook gekeken naar het soort. Er zijn namelijk verschillende typen, die allemaal diverse eigenschappen hebben.