Asbest aangetroffen, wat te doen?

Neem contact op

Wanneer er asbest is aangetroffen, dient dit door een conform bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-530) gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.

Allereerst dient er een, volgens art. 4.27 uit de arbeidsomstandighedenregeling d.d. 30 november 2016 (voorheen SC-540 norm), inventarisatierapport gemaakt te worden. U kunt dit zelf regelen maar wij kunnen dit ook voor u doen bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. In dit rapport wordt vermeldt: de hoeveelheid, de risicoklasse, foto’s van het aangetroffen asbest, waar zich dit bevindt en op welke wijze dit gesaneerd dient te worden.


Met dit rapport dient er voordat de sanering kan plaatsvinden een zgn. sloopmelding worden aangevraagd bij de betreffende gemeente via www.omgevingsloket.nl. Ook dit kunnen wij voor u regelen. Na goedkeuring wordt door de gemeente de sloopmelding afgegeven.


Nadat de sloopmelding is afgegeven kan de aanvang van de werkzaamheden worden aangemeld bij de betreffende instanties zoals de gemeente, arbeidsinspectie en certificerende instelling.


De planning gebeurt uiteraard in overleg met u. Nadat de sanering is uitgevoerd, wordt er door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een luchtmeting (bij containment/binnensanering) uitgevoerd om te kijken of er nog vezels in de gesaneerde ruimte aanwezig zijn. Bij een buitensanering wordt er een visuele inspectie uitgevoerd in het werkgebied.

Na goedkeuring wordt door het laboratorium een eindcontrole certificaat afgegeven. Dan zijn de werkzaamheden beëindigd. U ontvangt van dit certificaat een exemplaar. De werkzaamheden worden bij de betreffende instanties door ons afgemeld en wij zorgen ervoor dat het eindcontrole certificaat in het bezit van de gemeente komt zodat zij op de hoogte zijn dat de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Het asbesthoudend afval wordt door ons afgevoerd naar een provinciale stortplaats, alwaar wij een stortbon ontvangen.

Neem contact op met A.S.E.

Wel of geen asbest?

In onderstaand overzicht staan de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis:

Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden* vorm voorkomt Waar aan te treffen
Asbestcement, vlakke plaat Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen
Asbestcement, lakke gevelplaat met 3    coating Decoratieve buitengevels, galerij
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal Bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanalen
Asbestcement, bloembak Zowel buiten als binnen, balkons
Asbestcement, golfplaat Daken van woningen, schuren en garages
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard) Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen en inpandige kasten
Asbestcement dakleien Imitatieleien
Asbestcement, standleidingen Afvoer toilet en ventilatiekanalen
Asbestcement, imitatiemarmer     Vensterbanken en schoorsteenmantels
Asbesthoudende vinyltegels Toiletten, keukens
     
Producten waarin asbest in een 
niet hechtgebonden* vorm voorkomt
Waar aan te treffen
Afdichtkoord Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en deurtjes in cv-ketels, gashaarden en allesbranders
Asbesthoudend stucwerk Op (vochtige) muren en plafonds
Brandwerend board Bekleding zoldering
"wonderplug" Doe-het-zelfmateriaal
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag Keukens, trappen, etc. 
     
NB: Alleen d.m.v. een analyse door een laboratorium kan vastgesteld worden of het materiaal hechtgebonden of niet hechtgebonden is
  
* De wet maakt onderscheid tussen 'hechtgebonden' en 'niet-hechtgebonden' asbesthoudend materiaal. Bij 'niet-hechtgebonden' materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er snel sprake kan zijn van 
een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingkoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit zelf verwijderen. 
Uit 'hechtgebonden' materialen, zoals colovinyltegels (deze zijn niet altijd hechtgebonden) kunnen de asbestvezels
zeer moeilijk vrijkomen, zodat deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen.
  
NT-dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als asbest worden aangeboden.