Asbest aangetroffen, wat te doen?

Neem contact op

Wanneer er asbest is aangetroffen, dient dit door een conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.


Allereerst dient er, conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, een inventarisatierapport gemaakt te worden. U kunt dit zelf regelen maar wij kunnen dit ook voor u doen bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. In dit rapport wordt vermeld: de hoeveelheid, de risicoklasse, foto’s van het aangetroffen asbest, waar zich dit bevindt en op welke wijze dit gesaneerd dient te worden.


Met dit rapport dient er voordat de sanering kan plaatsvinden een zgn. sloopmelding worden aangevraagd bij de betreffende gemeente via www.omgevingsloket.nl. Ook dit kunnen wij voor u regelen. Na goedkeuring wordt door de gemeente de sloopmelding afgegeven.


Nadat de sloopmelding is afgegeven kan de aanvang van de werkzaamheden worden aangemeld bij de betreffende instanties zoals de gemeente, arbeidsinspectie en certificerende instelling.


De planning gebeurt uiteraard in overleg met u. Nadat de sanering is uitgevoerd, wordt er door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een luchtmeting (bij containment/binnensanering) uitgevoerd om te kijken of er nog vezels in de gesaneerde ruimte aanwezig zijn. Bij een buitensanering wordt er een visuele inspectie uitgevoerd in het werkgebied.

Na goedkeuring wordt door het laboratorium een eindcontrole certificaat afgegeven. Dan zijn de werkzaamheden beëindigd. U ontvangt van dit certificaat een exemplaar. De werkzaamheden worden bij de betreffende instanties door ons afgemeld en wij zorgen ervoor dat het eindcontrole certificaat in het bezit van de gemeente komt zodat zij ervan op de hoogte zijn dat de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Het asbesthoudend afval wordt door ons afgevoerd naar een provinciale stortplaats, alwaar wij een stortbon ontvangen.

Neem contact op met A.S.E.

Asbest Sanering Eemnes

Nijverheidsweg 17

1271 EA Huizen

 

KVK: 55537529

 

Contactgegevens

T: 035 - 531 23 34

@: info@a-s-e.nl


Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:30

Dinsdag 08:00 - 17:30

Woensdag 08:00 - 17:30

Donderdag 08:00 - 17:30

Vrijdag 08:00 - 17:30

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten