Informatie over asbest verwijderen

Neem contact op

Wat is asbest?


Asbest is een verzamelnaam voor een zestal vezelvormige mineralen, die als delfstof worden gedolven in open (bovengrondse) en gesloten (ondergrondse) mijnbouw. Kenmerkend voor asbest is de kristallijne structuur waaruit het is opgebouwd. Op verschillende locaties ter wereld wordt asbest gewonnen, zoals in Canada, Australië en de voormalige Sovjet Unie. Binnen de Europese Unie wordt asbest nog gewonnen in o.a. Italië en Griekenland. De meest toegepaste asbestsoort is chrysotiel (witte asbest) met 80%, gevolgd  door Amosiet (bruine asbest) dat in 15% van de gevallen wordt toegepast en crocidoliet (blauwe asbest) in 5%. Asbest heeft als materiaal diverse eigenschappen waardoor de toepassing van asbest in de industrie, bouw, etc. veelvuldig en veelzijdig is geweest.


Eigenschappen van asbest zijn o.a.:
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Bestand tegen water en chemicaliën
  • Grotere treksterkte
  • Zeer slijtvast
  • Goed isolerend
  • Goed mengbaar met andere materialen (bijvoorbeeld cement)
  • Goedkoop en makkelijk te verwerken
Het is dan ook van belang om er bij de sanering precies van op de hoogte te zijn met welke vorm we te maken hebben. Dit in verband met veiligheidsmaatregelen en het gebruik van concrete materialen en technieken. A.S.E. heeft alles in huis om snel en doelgericht op te treden en om u te voorzien van veilige en gerichte asbestsanering. Asbestvezels vormen een groot gevaar voor de gezondheid. Het inademen kan op korte en lange termijn schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid en verschillende vormen van kanker veroorzaken. A.S.E. ziet het dan ook als cruciaal dat de sanering op gedegen, professionele en duurzame wijze gebeurt.


Asbestverwijdering veilig voor u en het milieu

De gevaren van asbest voor mensen en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid. Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan werkomstandigheden, veiligheid en het personeel. Bij een binnensanering wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt afgeschermd

door middel van een containment en onder druk gezet om de vezel binnen te houden. Na de sanering wordt deze ruimte door een onafhankelijk RvA Inspectie laboratorium getest voor een asbest vrijgave verklaring. Het asbesthoudende afval wordt, verpakt in een 'minibag', in een afgesloten container gestapeld. Bij een buitensanering worden de asbestgolfplaten in een 'bigbag' opgestapeld en vervolgens afgevoerd naar een gecertificeerde stortplaats. Al deze procedures staan onder streng toezicht van de arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Op de stortplaats wordt de bag met asbesthoudend afval op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort.

Risico’s van asbest en asbestziekten

Asbestziekten kunnen prima worden voorkomen. Alle wettelijke voorschriften rondom het zorgvuldig omgaan met asbest zijn bedoeld om de ziekten te voorkomen. Vooral het dragen van ademhalingsbescherming (verplicht bij overschrijding van de grenswaarde) en beschermende kleding gecombineerd met ontsmetting en specifieke werkprocedures, zijn gericht op het voorkomen van ziektes. De vezels die het grootste risico vormen (de zgn. respirabele vezels) kenmerken zich door hun lange, dunne afmeting:
  • Dunner dan 3 micron
  • Langer dan 5 micron
  • Hebben een lengte/dikte verhouding van meer dan 3 : 1
Kanker ontstaat door mechanische beschadiging van een asbestvezel in de kern van een cel. De kern van de cel bevat DNA. DNA bevat ontzettend veel informatie over het leven. Beschadigd, kan DNA “ontsporen” waardoor een gezonde cel kan veranderen in een kankercel. De kankercel zal gaan woekeren en een tumor vormen. Asbest-gerelateerde ziektes zijn slecht te behandelen en de kansen op genezing zijn gering. In principe kan slechts een enkele asbestvezel kanker veroorzaken. Er is dus geen veilige concentratie, waardoor er geen MAC (Maximaal Aanvaarde Concentratie) waarde voor asbest kan worden vastgesteld.


De volgende ziektes kunnen veroorzaakt worden door asbestvezels:

Longkanker:

Kanker van het longweefsel, vaak in combinatie met de effecten van roken of andere ingeademde schadelijke stoffen. Rokers hebben bij inademen van asbestvezels 50 keer meer kans op longkanker dan niet-rokers! Ziekte openbaart zich meestal pas meer dan 10 jaar na blootstelling aan asbestvezels. Door operatief verwijderen en chemotherapie kan het leven worden verlengd, maar er is een kleine kans op genezing. Asbestose:
Longweefsel is ernstig vervuild en beschadigd door asbestvezels waardoor veel bindweefsel is gevormd in de longen. Bindweefsel is niet elastisch en belemmert de opname van zuurstof in de longen. Asbestose openbaart zich 10 tot 30 jaar na blootstelling aan asbestvezels. Enige verzachting is door toediening van zuurstofrijke lucht. Herstel is helaas niet mogelijk.


Mesothelioom:

Mesothelioom is een vorm van kanker in de vliezen waarin de organen vastliggen binnen het lichaam (longvlies, borstvlies, buikvlies). Ingeademde vezels verplaatsen zich binnen het lichaam tot in de orgaanvliezen die gevoelig zijn voor beschadiging. Ziekte openbaart zich 10 tot 50 jaar na blootstelling en biedt nauwelijks mogelijkheden tot behandeling. Genezing is nagenoeg onmogelijk. De enige veroorzaker van mesothelioom is blauwe asbest (crocidoliet).


Pleurale plaque:

Pleurale plaque is een ziekte waarbij verdikkingen ontstaan in het borst- en longvlies. Door deze verdikking wordt het longweefsel minder flexibel en zal de ademhaling moeilijker worden. Deze ziekte is geen vorm van kanker en, hoewel oncomfortabel, in principe kan men hiermee oud worden.


Asbestwratten:
Woekering van huidcellen door beschadiging na binnendringen van asbestvezels. De wratten kunnen verwijderd worden.

Asbest Sanering Eemnes

Nijverheidsweg 17

1271 EA Huizen

 

KVK: 55537529

 

Contactgegevens

T: 035 - 531 23 34

@: info@a-s-e.nl


Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:30

Dinsdag 08:00 - 17:30

Woensdag 08:00 - 17:30

Donderdag 08:00 - 17:30

Vrijdag 08:00 - 17:30

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten