Sloopwerk – wat komt er allemaal bij kijken?

 

Sloopwerk is meer dan een paar keer met de hamer slaan totdat het gewenste resultaat bereikt is. Bij het slopen van gebouwen komt veel planning kijken. Een groot deel van deze stap heeft als doel om sloopwerkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Vooral in binnenstedelijke omgevingen vraagt dit om een duidelijk plan van aanpak. Er zijn namelijk altijd wel andere gebouwen, automobilisten en voetgangers in de buurt. Hoe wordt de veiligheid van sloopmedewerkers en de omgeving gegarandeerd?

 

Waarom een gebouw slopen?

Alvorens er met hamers gezwaaid wordt, is het belangrijk dat de staat van het gebouw goed in kaart gebracht wordt. Waarom wordt het gebouw überhaupt gesloopt? Moet er plaats gemaakt worden voor nieuwbouw? Is het gebouw in zo’n slechte staat dat het bij de eerste hamerslag zal instorten? In sommige gevallen worden gebouwen gesloopt omdat ze asbest bevatten dat zich op een risicovolle plek bevindt. In zo'n situatie is het helemaal belangrijk met zorg te werk te gaan, zodat het asbest geen kans krijgt zich door de lucht te verspreiden.

 

Het opstellen van een sloopveiligheidsplan

Om de sloop van een gebouw veilig te laten verlopen, is een sloopveiligheidsplan nodig. In dit plan worden maatregelen uitgeschreven die gevaarlijke situaties moeten helpen voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatregelen die gebouwen en personen die zich op aangrenzende percelen bevinden, beschermen. Daarnaast bestaat er altijd een kans dat een onbevoegde het sloopterrein betreedt. Hoe voorkomt men dan dat hem of haar iets overkomt?

 

Het sloopveiligheidsplan moet volgens het Bouwbesluit uit verschillende elementen bestaan. Zo moet de sloopplaatsinrichting worden verduidelijkt middels een tekening. Op deze tekening staat onder andere de afscheiding en de toegang tot de sloopplaats aangegeven, alsook de ligging van het perceel en de omliggende percelen en wegen. De locaties van de laad- en loszones, de bouwketen en aanwezige ondergrondse leidingen staan tevens aangegeven.

 

In het sloopplan moet de sloopmethodiek besproken worden en welke materialen en beveiligingsmiddelen in het proces gebruikt worden en de details met betrekking tot een eventuele bouwput. Tot slot zijn in het plan de rapporten van een akoestisch onderzoek en van een trillingenonderzoek terug te vinden.

 

Hoe zit het met asbest?

Is er asbest aanwezig in het gebouw? Dan moet hier rekening mee gehouden worden wanneer een gebouw gesloopt of gerenoveerd wordt. Asbest mag men niet zomaar verwijderen. In vrijwel alle gevallen dient hiervoor een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf ingeschakeld te worden. Wordt de stof verwijderd door iemand die niet de kennis of de juiste middelen heeft? Dan kunnen asbestvezels zich verspreiden in de lucht, met alle gevolgen van dien.

 

Alvorens het asbestsaneringsbedrijf het asbest verwijdert, wordt er een inventarisatierapport opgesteld. Dit rapport brengt de situatie beter in kaart. Vervolgens kan hiermee een sloopmelding bij de gemeente worden aangevraagd. Pas als er goedkeuring is vanuit de gemeente kan het asbest worden verwijderd. Het asbestsaneringsbedrijf zorgt er niet enkel voor dat het asbest veilig verwijderd wordt, maar ook dat het op een veilige manier wordt afgevoerd en gestort. Pas nadat er een eindcontrole is uitgevoerd, kan men er zeker van zijn dat er geen asbest meer aanwezig is in het gebouw.

 

Sloopafval, waar gaat het naartoe?

Sloopafval wordt afgevoerd en naar een bedrijf gebracht dat in afvalverwerking gespecialiseerd is. Hier wordt het afval eerst grondig onderzocht. Op deze manier komt men er snel achter of het sloopafval schadelijke stoffen bevat. Alvorens het sloopafval wordt geaccepteerd, wordt het bekeken, gewogen en geïnspecteerd van bovenaf. Bij de sorteerinstallatie wordt het afval grondiger onderzocht. Materiaal dat gerecycled kan worden, scheidt men. Zo recyclet men hout tot spaanplaten en kunststof is geschikt om bijvoorbeeld prullenbakken van te maken.

 

Asbest mag niet met de rest van het sloopafval worden afgevoerd, omdat het een gevaarlijke stof is. In de meeste gevallen zal een asbestsaneringsbedrijf asbest afvoeren, zij moeten zich aan strenge veiligheidsmaatregelen houden. Zo moet het afval dubbel verpakt worden om blootstelling aan het materiaal te voorkomen. Het materiaal mag niet gebroken worden om vervoer te vereenvoudigen.

 

Veiligheid voorop

Zoals je ziet, is sloopwerk meer dan kundig met een hamer slaan. Er komt veel planning bij kijken om de veiligheid van zowel medewerkers als de omgeving te waarborgen.

0
Feed

Schrijf een reactie

Asbest Sanering Eemnes

Nijverheidsweg 17

1271 EA Huizen

 

KVK: 55537529

 

Contactgegevens

T: 035 - 531 23 34

@: info@a-s-e.nl


Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:30

Dinsdag 08:00 - 17:30

Woensdag 08:00 - 17:30

Donderdag 08:00 - 17:30

Vrijdag 08:00 - 17:30

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten