De vernietiging van asbest

Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden in Nederland. Toen werd namelijk duidelijk dat het een gevaar voor de gezondheid kan opleveren. De asbestvezels kunnen in je luchtwegen terechtkomen en voor aanzienlijke schade zorgen. In het verleden werd asbest veel gebruikt en je vindt het daarom nog in veel verschillende toepassingen terug. Denk bijvoorbeeld aan oude huishoudelijke apparaten, gebruiksproducten, vloerbedekking, schoorsteenpijpen en in oudere gebouwen. Ook asbest in cement, plaatmateriaal, leidingsisolatie en vinylzeil komt nog veel voor. Het is dan ook essentieel om de vezels op veilige wijze te verwijderen en te vernietigen. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Je leest het hieronder.

 

Asbest herkennen

Asbestvezels zijn in meer dan 3000 verschillende producten verwerkt en het is dan ook niet altijd eenvoudig om ze te herkennen. Daarnaast is het vaak niet met het blote oog te zien. Als je met zekerheid wilt weten of ergens asbest in zit en in welke hoeveelheid, dan is het altijd een goed idee om het door een asbestinventarisatiebedrijf te laten onderzoeken. Zij kunnen voor je bepalen of je het moet laten weghalen.

 

Asbest en je gezondheid

Als je met asbest in aanraking komt, kan dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is schadelijk als je losse vezels inademt. Adem je deze mineralen in, dan vergroot je hiermee de kans op longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker. Vroeger zag je dat mensen met bepaalde beroepen, zoals bouwvakker en timmerman, meer risico liepen, omdat ze tijdens hun werk regelmatig in aanraking kwamen met asbest. Tegenwoordig is de regelgeving op dit gebied vele malen strenger.

 

Moet asbest weg?

Als je ergens asbest hebt ontdekt, is het natuurlijk de vraag of je het moet laten verwijderen. Dit hangt ervan af waar het zit. Gaat het bijvoorbeeld om een onbeschadigde vensterbank waarbij de vezels goed vastzitten, dan is het niet nodig. Is het materiaal wel beschadigd, dan is het in de meeste gevallen niet meer veilig. Ook als je een asbestdak hebt, is het beter om dit te laten weghalen. Er kunnen immers door regen en wind gemakkelijk scheuren in het dak komen, waardoor asbestvezels vrijkomen die je vervolgens weer inademt.

 

Asbest veilig verwijderen

Mag je asbest zelf weghalen? Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dit. Allereerst is dit alleen toegestaan bij plaatmateriaal als het om de hechtgebonden variant gaat, deze niet beschadigd of geschroefd is en het om een oppervlak niet groter dan 35 vierkante meter gaat. Toch is het verstandig om voor de verwijdering een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Zo voorkom je dat je risico loopt. Gaat het om de niet-hechtgebonden versie van inpandige materialen dan moet je te allen tijde een gecertificeerd bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Zij stellen dan een veilig asbestbeheersplan op.

 

Het verpakken van asbest

Bij het vervoer van asbest is het belangrijk dat het goed verpakt is. Hierdoor voorkom je niet alleen stofvorming, maar ook breuken die tijdens het transport kunnen ontstaan. Voor het verpakken gebruik je het beste asbestzakken, asbestfolie of dubbele plastic zakken. Verder is het belangrijk dat de verpakking even groot is als het materiaal dat je gaat verpakken. Als je dit zelf doet, na een melding via omgevingsloket.nl te hebben gedaan, en je gaat naar het containerpark, dan is het goed om te weten dat je asbest afzonderlijk moet aanbieden en dat het gewogen moet worden. Daarnaast mag je geen grote hoeveelheden van het materiaal meenemen. Meerdere keren per jaar kleine hoeveelheden brengen is evenmin toegestaan.

 

De vernietiging van asbest

Voor het onschadelijk maken van asbest zijn meerdere methodes. Een veel voorkomende behandeling in Duitsland en Frankrijk is de thermische techniek. Het afbreken van het asbest gebeurt met behulp van hoge temperaturen. Dit wordt gedaan met ovens, plasmatoortsen of microgolfstraling. Na afkoeling ontstaat er een andere stof met nieuwe eigenschappen. Je ziet vaak dat bedrijven dit nieuwe onschadelijke product vervolgens hergebruiken als grondstof in porselein, tegels en keramische producten. Ook chemische technieken zie je regelmatig terug in de praktijk. Hierbij worden asbestvezels vernietigd door middel van zuren of basen. Door de toepassing van extra druk of een hogere temperatuur kan het hele proces versneld worden.

 

Andere technieken

Een derde methode is het fijn slijpen van asbest door middel van hoogenergiemolens. Hierdoor blijft er een zeer fijn, niet-toxisch poeder over. Een laatste manier om het te vernietigen is op biologische wijze. Schimmels en bacteriën in de natuur kunnen asbest namelijk afbreken. Door het creëren van de juiste voorwaarden kan je ook dit proces versnellen.
 

0
Feed

Schrijf een reactie