Asbest en beroemde bouwwerken wereldwijd

Asbest en beroemde bouwwerken wereldwijd

Asbest en beroemde bouwwerken

Ooit leek asbest het perfecte materiaal voor gebruik in gebouwen. Het vroeger populaire materiaal is sterk en tegelijkertijd heel flexibel. Het isoleert goed, is slijtvast, brandveilig en erg goedkoop. Sinds begin jaren 20 tot begin jaren 90 werd het om die redenen vaak toegepast in de bouw. Zowel installatietechnisch als huishoudelijk vond asbest veel toepassingen. Bijna elk gebouw uit de tweede helft van de vorige eeuw bevat wel een asbesthoudende installatie of constructie.

Verschillende vormen van asbest

De bekendste vorm van asbest is asbestcement, waaruit vooral dakplaten en schoorstenen werden gemaakt. Vloerbedekkingen en de lijmlaag werden voorzien van een laagje asbestvilt voor een zowel sterke als isolerende onderlaag. Ook het zogenaamde spuitasbest was ideaal voor de brandwerende en isolerende eigenschappen. In totaal zijn er duizenden asbesthoudende producten ontwikkeld en gebruikt. Zeker in gebouwen en woningen van voor de jaren 90 van de vorige eeuw is asbest terug te vinden.

Risico's van asbest

Ondanks alle unieke eigenschappen, bleek tientallen jaren na de grootschalige toepassing van asbest dat de minuscule asbestvezels zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Miljoenen mensen in Nederland kwamen dagelijks met asbest in aanraking. Zeker wanneer asbesthoudende materialen worden bewerkt, komen gevaarlijke asbestdeeltjes vrij en veroorzaken deze in de longen op lange termijn grote problemen. Daarom besloot de Nederlandse overheid om met het Asbestverbod op 1 juli 1993 de toepassing van asbest volledig te verbieden en asbesthoudende gebouwen te saneren.

Asbest en beroemde bouwwerken

Ook in het buitenland erkenden overheden de gezondheidsrisico's van asbest en namen zij grootschalige maatregelen om asbest in bedrijfsgebouwen en woningen actief terug te dringen. Zelfs monumentale panden en andere beroemde bouwwerken ontkwamen niet aan asbestsanering. Verregaande maatregelen en verwijdering van asbest maken deze gebouwen weer veilig voor bezoekers en klaar voor een jarenlange asbestvrije toekomst. Bijzondere gebouwen met een geschiedenis van asbest zijn onder andere het Palast der Republik in Berlijn, het beroemde Buckingham Palace in Londen en het karakteristieke La Scala Opera House in Milaan.

Buckingham Palace (Londen)

Een van de beroemdste gebouwen van de wereld is Buckingham Palace in Londen. Desondanks is het gebouw jarenlang behoorlijk verwaarloosd en bleek bij renovatiewerkzaamheden dat Buckingham Palace vol zit met asbesthoudende materialen in onder meer het dak, de historische muren, elektriciteitskabels en sanitaire voorzieningen. Een gigantische en dure klus, gezien het maar liefst 775 kamers tellende gebouw.

De geschiedenis van Buckingham Palace gaat terug tot het jaar 1705. In 1837 werd het de residentie van Britse vorsten. In de hoogtijdagen van asbest werd het paleis uitgebreid en gerenoveerd, waarbij destijds het gebruik van asbesthoudende materialen niet werd geschuwd. De verwijdering van asbest is inmiddels in volle gang en gaat naar schatting 15 tot wel 20 jaar duren. Alle vloeren, muren en daken moeten worden geopend, om alleen al de bestaande verwarmings- en elektrische leidingen te vervangen.

La Scala Opera House (Milaan)

Een ander gebouw met een asbestverleden is het beroemde 'Teatro alla Scala', ook wel het La Scala Opera House in Milaan. Het theater is in 1778 in neoclassicistische architectuur gebouwd en een van de beroemdste operagebouwen ter wereld.

Eind 2008 werd er in het plafond van verschillende zalen asbest aangetroffen. Het dak werd daarop direct geïsoleerd om gezondheidsrisico's voor artiesten en bezoekers te voorkomen. Tijdens een grootschalige asbestsanering werden diverse publieksruimtes gesloten.

Palast der Republik (Berlijn)

Een iconisch gebouw dat in de tijd van de DDR werd gebouwd, is het Palast der Republik in Berlijn. In het hart van Oost-Berlijn was het in de jaren 70 en 80 een toonbeeld van de vooruitgang van de DDR. Het gebouw had een unieke en destijds moderne uitstraling met grote goudkleurige spiegelende platen aan de gevel. Het interieur werd verlicht met talrijke grote bolvormige lampen.

Na de val van de muur in 1989 werden vele asbestplaten in het gebouw ontdekt. Het bleek uiteindelijk het begin van het einde voor het gebouw, waarin steeds meer asbest werd gevonden. Toen het nieuwe Berlijnse stadsbestuur te kennen gaf het iconische gebouw juist een opzichtig symbool van de voormalige DDR te vinden, was dit de genadeklap. Het gebouw is zorgvuldig gesaneerd en gesloopt.

Wet- en regelgeving rondom asbest in Nederland

Bekijk alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving rondom asbest. Welke regels exact van toepassing zijn, is afhankelijk van een verschillende factoren. Particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen, krijgen bijvoorbeeld te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. Als bedrijf of andere vorm van beroepsmatige omgang met asbest krijgt men ook te maken met het Arbeidsomstandighedenbesluit.

0
Feed

Schrijf een reactie