Subsidie voor asbest verwijderen

Neem contact op

Hoewel het tot 2018 mogelijk was om subsidie voor asbest verwijderen aan te vragen, is er momenteel geen subsidie meer beschikbaar voor het saneren van asbest. Het budget van € 75 miljoen is namelijk op en sindsdien niet meer aangevuld. De subsidie voor asbest verwijderen werd onder andere verleend in het kader van milieuvriendelijke energie: ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’.

 

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er momenteel geen budget meer voor subsidie voor het verwijderen van asbest. U kunt in 2023 geen landelijke subsidie voor asbest verwijderen aanvragen. Hoewel er geen landelijke subsidies meer zijn voor het verwijderen van asbest, zijn er nog wel andere mogelijkheden voor het subsidiëren van asbestsanering.

Meer informatie? Neem contact op!

Particulieren

Om het verwijderen van asbest toch te stimuleren, is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting opgericht. Hier kunnen particulieren een lening aanvragen voor het verwijderen van hun asbestdak. Het is dus mogelijk om via uw gemeente of provincie een lening of subsidie voor asbest saneren aan te vragen. Voor de mogelijkheden en meer informatie kunt u contact opnemen met uw provincie of gemeente.

Bedrijven en organisatie

Voor bedrijven is het ook mogelijk om subsidie voor asbest aan te vragen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Echter zijn er ook andere fondsen die geld beschikbaar stellen voor het verwijderen van asbest. Hiervoor kunt u terecht bij MIA (Milieu Investeringsaftrek) of Vamil (Willekeurige Afschrijvingen Milieu-investeringen). 


De MIA en Vamil zijn voor ondernemers die een milieubewuste investering willen doen. Hier valt het verwijderen van asbest(daken) ook onder. Wilt u een asbestdak laten verwijderen en zonnepanelen installeren? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de MIA of de Vamil. Hiermee profiteert u van een investeringsaftrek die wordt toegevoegd aan uw reguliere investeringsaftrek. Dit kan dus erg veel voordeel opleveren.

Verbod op asbestdaken 

Het plan om alle asbestdaken vanaf 2024 te verbieden, is dus niet meer van kracht. Wanneer asbest vast zit en niet bewerkt wordt, zitten er ook geen gezondheidsrisico’s aan verbonden. Echter wordt er in ieder huis wel eens verbouwd. In zo’n geval is het erg belangrijk om het asbest te verwijderen. Als u dit niet doet en het asbest aangetast wordt, dwarrelen de losse asbestvezels rond. Dan is asbest wel erg gevaarlijk voor de gezondheid, en loopt u risico op onder andere longkanker.


Het is verstandig om dit asbest door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf te laten verwijderen. Zo loopt u zo min mogelijk risico, in tegenstelling tot wanneer u dit zelf zou doen. U mag hechtgebonden asbest in veel gevallen zelf verwijderen, maar dit brengt erg veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Bovendien wilt u niet dat uzelf of uw dierbaren gevaar lopen bij het verwijderen van asbest.

Waarom asbest verwijderen?

Wanneer asbest aangetast is, ademt u onbewust deze giftige asbestvezels in. Bovendien wil de overheid in 2040 geen asbestslachtoffers meer. Hoewel er momenteel geen landelijke subsidie voor asbest is, kunt u informeren naar andere mogelijkheden bij uw gemeente of provincie. Als u momenteel isolatiemateriaal van asbest in huis hebt en dit wilt vervangen, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een lokale regeling. Dit in het kader van milieuvriendelijk wonen.

 

Subsidie voor asbest verwijderen aanvragen bij gemeente

Bent u van plan om asbest te laten verwijderen in het kader van een milieubewuste investering? Vraag dan de speciale lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Informeer eerst bij uw gemeente over subsidie voor asbest saneren. De regelingen hiervoor verschillen namelijk per locatie.

De overheid en haar plannen over asbest

Anno 2023 zijn er nog steeds veel woningen met asbest. De Rijksoverheid stelde in 2019 echter een plan op om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Dit plan is in 2019 door de Eerste Kamer afgewezen, omdat het niet duidelijk genoeg en te rigoureus zou zijn. Het plan om asbestdaken te verbieden is momenteel dus van de baan. Toch werd het plan niet voor niets bedacht. Het blijft een feit dat asbestvezels erg schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, als deze los komen te zitten. Daarom is het verstandig om uw asbestdak te laten verwijderen. 

 
Kosten voor asbest verwijderen

De kosten van het saneren van asbest en asbestinventarisatie zijn afhankelijk van diverse factoren. Zo speelt het soort asbest een rol, de plaats waar asbest verwijdert moet worden (voorrijkosten), maar natuurlijk ook de hoeveelheid asbest. De prijs kan dus enorm verschillen. In de onderstaande plaatsen zijn we veelvuldig te vinden, waardoor de voorrijkosten voor u beperkt zullen blijven. 

 

Neem contact met ons van ASE op voor meer informatie over de kosten.