Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

asbestverwijdering

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Particulieren, (agrarische) ondernemeningen, non-profit organisties en overheden komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

U kunt de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

 

Voor de subsiedieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden:

 

* U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt

* De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1

   januari 2016 t/m 31 december 2019.

* U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

* Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met

   de buitenlucht (bijv. dakbedekking van asbest golfplaten en dakleien met asbest)

   en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving.

   Dakbeschot komt niet in aanmerking!

* U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is

   verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringsbedrijf, een

   aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft

   geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten twee verplichte gegevens staan:

  1. het aantal verwijderde m2 asbestdak;
  2. de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.

* Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het asbestdak

   melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan

   in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

* Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2

   komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in

   gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of

   minder wel in aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak

   asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.

* U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de

   verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in

   beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als

   voltooiingsdatum.

* Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.

* Per adres bedraagt de subsidie € 4,50 per m2 met een van maximum € 25.000,00.