Informatie over asbestverwijdering

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een zestal vezelvormige mineralen, welke als delfstof worden gedolven in open (bovengrondse) en gesloten (ondergrondse) mijnbouw. Kenmerkend van asbest is de kristallijnen structuur waaruit het is opgebouwd. Op verschillende locaties ter wereld wordt asbest gewonnen, zoals in Canada, Australië en de voormalige Sovjet Unie. Binnen de Europese Unie wordt asbest nog gewonnen in o.a. Italië en Griekenland. De meest toegepaste asbestsoort is chrysotiel (witte asbest) 80%. Amosiet (bruine asbest) wordt voor 15% toegepast en crocidoliet (blauwe asbest) voor 5%. Asbest heeft als materiaal diverse eigenschappen waardoor de toepassing van asbest in de industrie, bouw, etc. veelvuldig en veelzijdig zijn geweest.

Eigenschappen van asbest zijn o.a.:

  • bestand tegen hoge temperaturen;
  • bestand tegen water en chemicaliën;
  • grotere treksterkte;
  • zeer slijtvast;
  • goed isolerend;
  • goed mengbaar met andere materialen (bijv. cement);
  • goedkoop en makkelijk te verwerken.

Het is dan ook van belang om bij de sanering ervan precies op de hoogte te zijn met welke vorm wij te maken hebben. Dit in verband met veiligheidsmaatregelen en het gebruik van concrete materialen en technieken. A.S.E. heeft alles in huis om snel en doelgericht op te treden om u te kunnen voorzien van veilige en gerichte asbestsanering. Asbestvezels vormen een groot gevaar voor de gezondheid van de mens. Het inademen kan op korte en lange termijn schadelijke consequenties hebben voor de gezondheid en zelfs kanker veroorzaken. A.S.E. ziet het dan ook als cruciaal dat de sanering op gedegen, professionele en duurzame wijze gebeurt.

Asbestverwijdering veilig voor u en het milieu.
De gevaren van asbest voor mensen en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid. Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan werkomstandigheden, de veiligheid en het personeel. Bij een binnensanering wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt afgeschermd d.m.v. een containment en op onderdruk gezet om de vezel binnen te houden. Na de sanering wordt deze ruimte door een onafhankelijk RvA Inspectie laboratorium getest voor een asbest vrijgave verklaring. Het asbesthoudende afval wordt, verpakt in een minibag, in een dichte container gestapeld. Bij een buitensanering worden de asbestgolfplaten in een bigbag opgestapeld en daarna getransporteerd en afgevoerd naar een gecertificeerde stortplaats. Al deze procedures staan onder streng toezicht van de arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Op de stortplaats wordt de bags met asbesthoudend afval op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort.

Risico’s van asbest en asbestziekten
Asbestziekten kunnen goed worden voorkomen. Alle wettelijke voorschriften rond het zorgvuldig omgaan met asbest zijn bedoeld om de ziekten te voorkomen. Vooral het dragen van ademhalingsbescherming (verplicht bij overschrijding van de grenswaarde) en de beschermende kleding combinatie met ontsmetting en specifieke werkprocedures, is gericht op het voorkomen van de ziekten.
De vezels die het meeste risico geven (de zgn. respirabele vezels) kenmerken zich door hun lange dunne afmeting:
- dunner dan 3 micron en
- langer dan 5 micron en
- hebben een lengte: dikte verhouding van meer dan 3 : 1
Kankersoorten ontstaan door mechanische beschadiging van de asbestvezel in de kern van een cel. De kern van de cel bevat DNA. In het DNA staat zeer veel informatie over het leven. Beschadigd DNA kan “ontsporen” waardoor een gezonde cel kan veranderen in een kankercel. De kankercel zal gaan woekeren en dit noemen we een tumor. De asbest gerelateerde ziekten zijn slecht te behandelen en de kansen op genezing zijn zeer gering. In principe kan slechts 1 asbestvezel kanker veroorzaken. Er is dus geen veilige concentratie. Er is daarom geen MAC (Maximaal Aanvaarde Concentratie) waarde voor asbest vastgesteld.

De volgende ziektes kunnen veroorzaakt worden door asbestvezels:
Longkanker:
Kanker van het longweefsel, vaak in combinatie met de effecten van roken of andere ingeademde schadelijke stoffen. Rokers hebben bij inademen van asbestvezels 50x meer kans op longkanker dan niet-rokers !! Ziekte openbaart zich meestal pas meer dan 10 jaar na blootstelling aan asbestvezels. Middels operatief verwijderen en chemotherapie kan het leven verlengd worden. Er is een kleine kans op genezing.

Asbestose:
Longweefsel is ernstig vervuild en beschadigd door asbestvezels waardoor veel bindweefsel is gevormd in de longen. Bindweefsel is niet elastisch en verhindert de opname van zuurstof via de longen. Ziekte openbaart zich 10 tot 30 jaar na blootstelling aan asbestvezels. Enige verzachting is door toediening van zuurstofrijke lucht. Herstel is niet mogelijk.

Mesothelioom:
Kanker van de vliezen waarin de organen vastliggen binnen het lichaam (longvlies, borstvlies, buikvlies). Ingeademde vezels verplaatsen zich binnen het lichaam tot in de orgaanvliezen. De orgaanvliezen zijn gevoelig voor beschadiging. Ziekte openbaart zich 10 tot 50 jaar na blootstelling. Nauwelijks mogelijkheden tot behandeling. Genezing is nagenoeg niet mogelijk. De enige veroorzaker van mesothelioom is blauwe asbest (crocidoliet).

Pleurale plaque;
Pleurale plaque is een ziekte waarbij verdikkingen zijn ontstaan in het borst- en longvlies. Door deze verdikking wordt het longweefsel minder flexibel en zal de ademhaling moeilijker worden. Deze ziekte is geen kanker en in principe kan men hiermee oud worden.

Asbestwratten:
Woekering van huidcellen door beschadiging na binnendringen van asbestvezels. De wratten kunnen verwijderd worden.