asbest verwijderen

Ons bedrijf voor asbestverwijdering werkt secuur en veilig

ASE, Asbest Sanering Eemnes b.v. is een erkend en betrouwbaar bedrijf voor asbestverwijdering. In de loop der jaren hebben wij voor zowel particulier, bedrijf en overheidsinstelling vele asbestinventarisaties, het aanvragen van sloopmeldingen c.q. omgevingsvergunningen, asbestsaneringen en adviezen met betrekking tot asbest verzorgd.

A.S.E. is gecertificeerd volgens de richtlijnen conform bijlage XIIIa van de Arbeids-omstandighedenregeling (voorheen SC 530) en wordt periodiek beoordeeld door de certificerende instantie.

Wij verzorgen voor u


  • een deskundig advies;
  • analyse van het asbestmonster in het laboratorium;
  • inventarisatierapport;
  • aanvraag van de sloopmelding c.q. omgevingsvergunning;
  • plan van aanpak (werk- en V&Gplan) voor een deskundige sanering;
  • het afvoeren en storten van het asbest;
  • een vrijblijvende offerte voor particulier, overheid en bedrijfsleven.
  • en dat in al deze regio's.

Asbest is wereldwijd in onvoorstelbare hoeveelheden verwerkt in de meest uiteenlopende uitvoerings- en toepassingsgebieden. Vanwege de onverwoestbare eigenschappen van asbest, was het een ideaal product met louter positieve eigenschappen. Al dan niet vermengd met andere materialen is asbest en/of asbesthoudende materialen verwerkt in heel veel asbesthoudende producten en toegepast in de bouw, installatietechnische en huishoudelijke toepassingen.

Na een periode van vijftig jaar, waarin asbest veelvuldig is toegepast, kon men asbest(houdende) materialen bijna op iedere plek in een gebouw, installatie en constructie vinden. Door strengere regelgeving in 1977, het asbestbesluit, is het gebruik van asbest enigszins verminderd. Na het van kracht worden van het Asbestverbod, 1 juli 1993, was het verboden om asbest(houdende) materialen toe te passen.

Contactinformatie